Back to Recent Schemas

Schema Information

http://petrtichy.eu/opendata/schema/knihovny-datove-schema-csv.json

Download schema

Fields

Index Column Heading Required Unique Type Value Constraints Title/Description
1 vlastnik_ic Yes No String vlastnik_ic
Organizace jako vlastník/provozovatel knihovny. IČ.
2 vlastnik_nazev Yes No String vlastnik_nazev
Organizace jako vlastník/provozovatel knihovny. Název.
3 knihovna_id Yes No String knihovna_id
Identifikátor knihovny dle Evidence knihoven (Ministerstvo kultury).
4 adresa_kod_adm Yes No String adresa_kod_adm
Adresa knihovny. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
5 adresa_kod_casti_obce Yes No String adresa_kod_casti_obce
Adresa knihovny. Kód části obce vedené v ISÚI.
6 adresa_nazev_casti_obce Yes No String adresa_nazev_casti_obce
Adresa knihovny. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
7 adresa_typ_so Yes No String adresa_typ_so
Adresa knihovny. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
8 adresa_cislo_domovni Yes No String adresa_cislo_domovni
Adresa knihovny. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
9 adresa_patro Yes No String adresa_patro
Adresa knihovny. Číslo patra nebo jiné označení patra.
10 adresa_mistnost Yes No String adresa_mistnost
Adresa knihovny. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
11 umisteni_system Yes No String umisteni_system
GEO souřadnice umístění objektu. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
12 umisteni_geometry Yes No String umisteni_geometry
GEO souřadnice umístění objektu. Typ geometrického objektu.
13 umisteni_souradnice Yes No String umisteni_souradnice
GEO souřadnice umístění objektu.
14 nazev Yes No String nazev
Název knihovny.
15 sluzby Yes No String sluzby
Specifikace služeb knihovny (např. kopírování a tisk, počítač s přístupem na internet, prezenční výpůjčka, digitalizace, ...).
16 doba_vypujcky Yes No String doba_vypujcky
Standardní doba pro půjčení knihy (počet kalendářních dní).
17 kapacita Yes No String kapacita
Kapacita pro prezenční výpůjčku (počet míst k sezení).
18 kontakt_telefon Yes No String kontakt_telefon
Kontaktní údaje zařízení. Telefon.
19 kontakt_email Yes No String kontakt_email
Kontaktní údaje zařízení. E-mail.
20 kontakt_idds Yes No String kontakt_idds
Kontaktní údaje zařízení. ID datové schránky.
21 provozni_doba Yes No String provozni_doba
Provozní doba knihovny.
Download Example CSV File