Back to Recent Schemas

Schema Information

http://petrtichy.eu/opendata/schema/turisticke-cile-datove-schema-csv.json

Download schema

Fields

Index Column Heading Required Unique Type Value Constraints Title/Description
1 provozovatel_ic Yes No String provozovatel_ic
Správní organizace/provozovatel. IČ.
2 provozovatel_nazev Yes No String provozovatel_nazev
Správní organizace/provozovatel. Název.
3 objekt Yes No String objekt
Bližší upřesnění typu turistického objektu (např. hrad, zámek, památka).
4 nazev Yes No String nazev
Název sportoviště.
5 adresa_kod_adm Yes No String adresa_kod_adm
Adresa knihovny. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
6 adresa_kod_casti_obce Yes No String adresa_kod_casti_obce
Adresa sportoviště. Kód části obce vedené v ISÚI.
7 adresa_nazev_casti_obce Yes No String adresa_nazev_casti_obce
Adresa sportoviště. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
8 adresa_typ_so Yes No String adresa_typ_so
Adresa sportoviště. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu; č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu; č.k. - číslo kmenové (parcela).
9 adresa_cislo Yes No String adresa_cislo
Adresa sportoviště. Číslo popisné, číslo evidenční nebo číslo kmenové, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
10 umisteni_system Yes No String umisteni_system
Umístění sportoviště. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
11 umisteni_geometry Yes No String umisteni_geometry
GEO souřadnice umístění objektu. Typ geometrického objektu.
12 umisteni_souradnice Yes No String umisteni_souradnice
GEO souřadnice umístění objektu.
13 kontakt_telefon Yes No String kontakt_telefon
Kontaktní údaje zařízení. Telefon.
14 kontakt_mobil Yes No String kontakt_mobil
Kontaktní údaje sportoviště. Mobilní telefon.
15 kontakt_email Yes No String kontakt_email
Kontaktní údaje sportoviště. E-mail.
16 kontakt_url Yes No String kontakt_url
Kontaktní údaj na objekt. URL webové stránky.
17 otevreno Yes No String otevreno
Otevírací doba.
18 parkoviste Yes No String parkoviste
Informace o možnosti parkování.
Download Example CSV File