Back to Recent Schemas

Schema Information

https://opendata.gov.cz/_media/datova-sada:obsazovana-pracovni-mista-datove-schema-csv.json

Download schema

Fields

Index Column Heading Required Unique Type Value Constraints Title/Description
1 id Yes No String id
ID nabídky práce od organizace.
2 poptavajici_ic Yes No String poptavajici_ic
Organizace, která nabízí pracovní místo. IČ.
3 poptavajici_nazev Yes No String poptavajici_nazev
Organizace, která nabízí pracovní místo. Název.
4 adresa_pracoviste_kod_adm Yes No String adresa_pracoviste_kod_adm
Adresa pracoviště. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
5 adresa_pracoviste_kod_obce Yes No String adresa_pracoviste_kod_obce
Adresa pracoviště. Obec - LAU 2 kód.
6 adresa_pracoviste_nazev_obce Yes No String adresa_pracoviste_nazev_obce
Adresa pracoviště. Název obce.
7 adresa_pracoviste_nazev_momc Yes No String adresa_pracoviste_nazev_momc
Adresa pracoviště. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
8 adresa_pracoviste_nazev_mop Yes No String adresa_pracoviste_nazev_mop
Adresa pracoviště. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
9 adresa_pracoviste_kod_casti_obce Yes No String adresa_pracoviste_kod_casti_obce
Adresa pracoviště. Kód části obce vedené v ISÚI.
10 adresa_pracoviste_nazev_casti_obce Yes No String adresa_pracoviste_nazev_casti_obce
Adresa pracoviště. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
11 adresa_pracoviste_nazev_ulice Yes No String adresa_pracoviste_nazev_ulice
Adresa pracoviště. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
12 adresa_pracoviste_typ_so Yes No String adresa_pracoviste_typ_so
Adresa pracoviště. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
13 adresa_pracoviste_cislo_domovni Yes No String adresa_pracoviste_cislo_domovni
Adresa pracoviště. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
14 adresa_pracoviste_cislo_orientacni Yes No String adresa_pracoviste_cislo_orientacni
Adresa pracoviště. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
15 adresa_pracoviste_znak_cisla_orientacniho Yes No String adresa_pracoviste_znak_cisla_orientacniho
Adresa pracoviště. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
16 adresa_pracoviste_psc Yes No String adresa_pracoviste_psc
Adresa pracoviště. Poštovní směrovací číslo.
17 adresa_pracoviste_kod_okresu Yes No String adresa_pracoviste_kod_okresu
Adresa pracoviště. Okres - LAU 1 kód.
18 adresa_pracoviste_nazev_okresu Yes No String adresa_pracoviste_nazev_okresu
Adresa pracoviště. Název okresu.
19 adresa_pracoviste_kod_kraje Yes No String adresa_pracoviste_kod_kraje
Adresa pracoviště. Kraj - NUTS 3 kód.
20 adresa_pracoviste_nazev_kraje Yes No String adresa_pracoviste_nazev_kraje
Adresa pracoviště. Název kraje.
21 adresa_pracoviste_budova Yes No String adresa_pracoviste_budova
Adresa pracoviště. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
22 adresa_pracoviste_patro Yes No String adresa_pracoviste_patro
Adresa pracoviště. Číslo patra nebo jiné označení patra.
23 adresa_pracoviste_mistnost Yes No String adresa_pracoviste_mistnost
Adresa pracoviště. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
24 adresa_pracoviste_text Yes No String adresa_pracoviste_text
Adresa pracoviště. Celá adresa jako jeden řetězec.
25 nazev Yes No String nazev
Nabízená pozice v organizaci.
26 popis Yes No String popis
Popis pozice a náplně práce.
27 vhodne_pro_ztp Yes No String vhodne_pro_ztp
Vhodnost pro ZTP.
28 uvazek_typ Yes No String uvazek_typ
Typ úvazku (HPP, DPČ,..).
29 uvazek_vyse Yes No String uvazek_vyse
Výše úvazku (hodnota od 0 do 1). Například poloviční úvazek bude mít uvedeno 0,5.
30 platova_trida Yes No String platova_trida
Platová třída, do níž je místo zařazeno.
31 benefity Yes No String benefity
Nabízené benefity.
32 prace_od Yes No String prace_od
Předpokládané datum nástupu.
33 prace_do Yes No String prace_do
Datum, do kdy bude pracovní poměr trvat (pro smlouvy na dobu určitou).
34 min_vzdelani Yes No String min_vzdelani
Požadavek na min. dosažené vzdělání.
35 delka_praxe Yes No String delka_praxe
Požadavek na min. praxi uchazeče v oboru (v letech).
36 jazyk Yes No String jazyk
Požadavek na cizí jazyk.
37 ostatni_predpoklady Yes No String ostatni_predpoklady
Ostatní požadované předpoklady uchazeče.
38 nabidka_platna_do Yes No String nabidka_platna_do
Datum, do kdy je nabídka pracovní místo otevřené (pro podávání přihlášek).
39 kontakt_telefon Yes No String kontakt_telefon
Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. Telefon.
40 kontakt_mobil Yes No String kontakt_mobil
Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. Mobilní telefon.
41 kontakt_email Yes No String kontakt_email
Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. E-mail.
42 kontakt_url Yes No String kontakt_url
Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. URL webové stránky.
43 kontakt_idds Yes No String kontakt_idds
Kontakt, kam se má žadatel o zaměstnání ozvat. ID datové schránky.
44 zverejneno Yes No String zverejneno
Datum zveřejnění nabídky.
45 odkaz Yes No String odkaz
Odkaz (typu URL) na plné znění nabídky.
Download Example CSV File